Kto jest winien błędów medycznych?

Błędy w sztuce medycznej podlegają pewnej klasyfikacji. Dzielą się na błędy lekarskie, powstające z winy lekarza prowadzącego, oraz medyczne, w przypadku których winą obarcza się pracowników medycznych biorących udział w leczeniu pacjenta. Błędy medyczne, wbrew pozorom potrafią być równie znaczące co te, dokonane przez lekarza.

Co medycyna zalicza do błędów?

częste błędy medyczneWiele słyszy się o błędach w sztuce, którymi „autorami” są lekarze. Dotyczą one najczęściej niedopatrzeń, na które składają się źle postawione diagnozy (wiążące się ze złym leczeniem pacjenta) oraz zignorowanie objawów chorego. Równie poważne mogą okazać się błędy w sztuce które mają miejsce np. na stole operacyjnym lub zabiegowym. Także tam lekarze często mogą „popisać się” brakiem aktualnej wiedzy w danej dziedzinie lub narazić zdrowie pacjenta na szwank przez swoje niedopatrzenie. Coraz częściej na światło dzienne wychodzą przypadki, w których wina leży po stronie pracowników medycznych, np. pielęgniarek, anestezjologów czy rehabilitantów. Każda z tych osób, mając czynny udział w naszym leczeniu, może przyczynić się do jego pogorszenia. Chociaż prawa sztuki medycznej naciskają na zwracanie szczególnej uwagi na aktualny stan pacjenta, zdarzają się częste błędy medyczne wynikające ze złej opieki nad pacjentem. Niejednokrotnie odnotowywano przypadki błędów medycznych popełnianych przez anestezjologów: w trakcie operacji, a czasem nawet w przypadku banalnych zabiegów z udziałem znieczulenia miejscowego. Zdarzało się, że z powodu zbyt dużej dawki środków znieczulających, podanych przez anestezjologa, pacjent nie wybudzał się po zabiegu. W innych, rzadszych przypadkach, z powodu zbyt małych dawek pacjenci doznają paraliżu w trakcie operacji: nie są w stanie się wybudzić, jednak pozostają świadomi. Oskarżenia o błędy w sztuce napływają również do pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy również mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia poprzez np. niedokładne podłączenie urządzeń medycznych lub aplikację lekarstw kolidujących z aktualnym stanem zdrowia pacjenta.

Również na barkach rehabilitantów spoczywa ogromny ciężar związany ze zdrowiem podopiecznych. Ich podejście do pacjenta może mieć wpływ na ich zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. W przypadku błędów medycznych dokonywanych przez pracowników medycznych dochodzi nie tylko do uszczerbków na zdrowiu, ale także do jego nieumyślnego pozbawienia.

Kto jest winien błędów medycznych?
Przewiń na górę