Mikroorganizmy występujące w glebie

Gleba pełna jest mieszkańców o różnych kształtach i rozmiarach. Niektóre z nich osiągają wręcz niewidoczne gabaryty: wirusy, drobnoustroje, grzyby, roztocza i bakterie. Część z nich z całą pewnością niektórzy uznaliby za szkodliwe czy niepotrzebne, jednak każdy z mikroorganizmów ma swoją rolę w ekosystemie, a za niektóre z nich bardzo są wdzięczni rolnicy i hodowcy.

Mikroorganizmy użyźniające grunt uprawny

polskie mikroorganizmy do glebyTe niezauważalne gołym okiem żyjątka sprzyjają rozwojowi roślin na terenach uprawnych. Zawdzięczamy im nie tylko uwalnianie składników mineralnych zawartych w nawozach i ich prawidłowy obieg w glebie. Mikroorganizmy są odpowiedzialne za tworzenie struktur gleby i poprawny wzrost roślin hodowlanych. Mikroorganizmy skutecznie dokonują rozkładu tzw. świeżych mas organicznych, przetwarzając je na próchnicę. Przerabiają związki azotowe, a także udostępniają porcje związków potasu i mikroelementów. Uwalniane substancje to przede wszystkim fitohormony, regulatory wzrostu oraz naturalne antybiotyki. Gleby żyzne są rozpoznawalne po dużej zawartości grzybów (ok. 5 t/ha) oraz bakterii i tzw. promieniowców (ok. 15 t/ha) w 5-15 cm warstwie ornej. W ziemi pozbawionej wystarczającej ilości wartości odżywczych przeważają grzyby. Jednak można wzbogacać pH gleby wspierając w ten sposób rozwój mikroorganizmów. Regularnie należy dodawać do gleby wapno oraz nawozy organiczne, które staną się pożywką dla mikroorganizmów. Na rynku są dostępne preparaty, które zostały opracowane przez laboratoria polskie mikroorganizmy do gleby zostały skrupulatnie dobrane w wyjątkowe szczepy, urozmaicające rolę. Badania nad mikroorganizmami prowadzone są pod okiem naukowców współpracujących z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nowe technologie opracowujące zespoły mikroorganizmów pozwalają na wyróżnienie kilku podstawowych kompozycji: b. fotosyntetycznych, b. kwasu mlekowego, b. drożdżowych, grzybów fermentujących oraz mikroorganizmów promieniowych. Z powodzeniem mogą one być wykorzystywane w hodowli m.in. zbóż, rzepaku, kukurydzy czy ziemniaków.

Mikroorganizmy występujące w glebie
Przewiń na górę